Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Sunday, May 28, 2023

Chủ đề năm
Điện lực Miền Bắc hướng tới "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
Điện lực Miền Bắc hướng tới "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
2023-05-10 13:54
-15
Phát động cuộc thi “Ý tưởng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ĐVTN Tập đoàn Điện lực Việt Nam”
Phát động cuộc thi “Ý tưởng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ĐVTN Tập đoàn Điện lực Việt Nam”
2023-05-10 13:54
-15
Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2023-05-09 09:27
-16
Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2023
Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2023
2023-05-09 09:27
-16
EVN thực hiện chủ đề năm 2023: "Thực hành tiết kiếm, chống lãng phí"
EVN thực hiện chủ đề năm 2023: "Thực hành tiết kiếm, chống lãng phí"
2023-05-09 09:27
-16

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập