Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, November 30, 2023

 

 

Phương thức vận hành ngày
Phương thức vận hành ngày 30 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 30 tháng 11 năm 2023
2023-11-29 13:55
2
Phương thức vận hành ngày 29 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 29 tháng 11 năm 2023
2023-11-28 14:56
1
Phương thức vận hành ngày 28 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 28 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 16:03
0
Phương thức vận hành ngày 24 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 24 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 07:18
0
Phương thức vận hành ngày 25 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 25 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 07:17
0
Phương thức vận hành ngày 26 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 26 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 07:17
0
Phương thức vận hành ngày 27 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 27 tháng 11 năm 2023
2023-11-27 07:16
0
Phương thức vận hành ngày 16 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 16 tháng 11 năm 2023
2023-11-23 07:30
-4
Phương thức vận hành ngày 23 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 23 tháng 11 năm 2023
2023-11-23 07:30
-4
Phương thức vận hành ngày 22 tháng 11 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 22 tháng 11 năm 2023
2023-11-21 14:50
-6
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập