Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, September 22, 2023

Giới thieu các đơn vị trực thuộc
Đội sửa chữa Hotline
Đội sửa chữa Hotline
2023-04-20 10:29
-152
Ban quản lý dự án
Ban quản lý dự án (Ban QLDA)
2023-04-20 09:45
-152
Phòng Quản lý xây dựng (P10)
Phòng Quản lý xây dựng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc các mặt công tác: - Hướng dẫn, theo dõi, quản lý và giám sát công tác thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện và tài sản cố định của Công ty; - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án đầu tư xây dựng của Công ty...
2023-04-20 09:36
-152
Phòng Kỹ thuật (P4)
Phòng Kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, điều hành về các mặt công tác: - Quản lý kỹ thuật hệ thống lưới điện; theo dõi tình hình sự cố; tham gia xử lý sự cố và khắc phục sự cố; - Biên soạn và quản lý các quy trình, định mức, tiêu chuẩn, kỹ thuật; quy trình vận hành lưới điện, thiết bị, thao tác, giải quyết sự cố; quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống điện...
2023-04-20 09:33
-152
Điện lực Từ Sơn
Điện lực Từ Sơn được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn Thị xã Từ Sơn...
2023-04-20 09:31
-152
Điện lực Thuận Thành
Điện lực Thuận Thành được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành...
2023-04-20 09:29
-152
Điện lực Lương Tài
Điện lực Lương Tài được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Lương Tài ...
2023-04-20 09:26
-152
Phòng Điều độ (P12)
Phòng điều độ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý và thực hiện đúng các quy định trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng, kinh tế, an toàn và liên tục trong khu vực thuộc phạm vi của Công ty gồm: - Xây dựng và trình duyệt phương thức vận hành lưới điện ngắn hạn, dài hạn...
2023-04-20 09:06
-152
Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (P11)
Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty các mặt công tác: - Quản lý, vận hành các phần mềm tin học; - Xây dựng và phát triển các phần mềm tin học phục vụ sản xuất kinh doanh...
2023-04-20 09:00
-152
Điện lực Tiên du
Chức năng nhiệm vụ: Điện lực Tiên Du là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh. Có nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Huyện Tiên Du.
2022-05-12 16:17
-495
123

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập