Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, March 30, 2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 28.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 28.03.2023
2023-03-29 07:27
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27.03.2023
2023-03-28 07:24
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26.03.2023
2023-03-28 07:24
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.03.2023
2023-03-28 07:23
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.03.2023
2023-03-28 07:23
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.03.2023
2023-03-24 20:33
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.03.2023
2023-03-24 09:50
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.03.2023
2023-03-23 15:29
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.03.2023
2023-03-22 12:16
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.03.2023
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.03.2023
2023-03-21 14:14
-6
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập