Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, March 30, 2023
 
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ĐIỆN SAU CÔNG TƠ CỦA KHÁCH HÀNG
 
2015-12-07 15:27:23

Ban hành theo văn bản số 2298/PCBN - P2+P3+P4+P5 ngày 01 tháng 12 năm 2015

Áp dụng trên địa bàn TP Bắc Ninh, TX Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Đơn giá lắp đặt trước thuế (đ)

Thuế VAT:10%

Đơn giá lắp đặt sau thuế (đ)

1

3

4

11=8+9+10

12=11*10%

13=11+12

I

Lắp đặt dây cáp điện 2M4, 2M6, 2M10 sau công tơ

 

 

 

 

1

Lắp đặt cáp trên giá đỡ đặt ở tường, trong hầm cáp

1m

               6,559

              656

                      7,215

2

Lắp đặt cáp treo trên dây thép

1m

               9,839

              984

                    10,823

3

Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ

1m

               7,643

              764

                      8,407

II

Lắp đặt dây cáp điện  3M10+M6; 3M16+M10; 3M25+M16; sau công tơ

 

                      -  

                 -  

                             -  

1

Lắp đặt cáp trên giá đỡ đặt ở tường, trong hầm cáp

1m

               6,559

              656

                      7,215

2

Lắp đặt cáp treo trên dây thép

1m

               9,839

              984

                    10,823

3

Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ

1m

               7,643

              764

                      8,407

III

Lắp đặt dây cáp điện   3M35+M25 sau công tơ

 

                      -  

                 -  

                             -  

1

Lắp đặt cáp trên giá đỡ đặt ở tường, trong hầm cáp

1m

               7,273

              727

                      8,000

2

Lắp đặt cáp treo trên dây thép

1m

             10,923

          1,092

                    12,015

3

Kéo rải và lắp đặt cáp trong ống bảo vệ

1m

               8,728

              873

                      9,601

IV

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn 2 ruột sau công tơ 

 

                      -  

                 -  

                             -  

1

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x16mm2

1m

               2,388

              239

                      2,627

2

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x25mm2

1m

               3,247

              325

                      3,572

3

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x35mm2

1m

               3,649

              365

                      4,014

4

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x50mm2

1m

               4,415

              442

                      4,857

5

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x70mm2

1m

               5,212

              521

                      5,733

6

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x95mm2

1m

               7,228

              723

                      7,951

7

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=2x120mm2

1m

               9,542

              954

                    10,496

8

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện >2x120mm2

1m

             11,451

          1,145

                    12,596

V

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn 4 ruột sau công tơ

 

                      -  

                 -  

                             -  

1

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x16mm2

1m

               3,412

              341

                      3,753

2

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x25mm2

1m

               4,639

              464

                      5,103

3

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x35mm2

1m

               5,213

              521

                      5,734

4

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x50mm2

1m

               6,308

              631

                      6,939

5

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x70mm2

1m

               7,445

              745

                      8,190

6

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x95mm2

1m

             10,325

          1,033

                    11,358

7

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện <=4x120mm2

1m

             13,631

          1,363

                    14,994

8

Lắp đặt dây cáp điện vặn xoắn có tiết diện >4x120mm2

1m

             16,358

          1,636

                    17,994

VI

Lắp đặt các phụ kiện, VTTB khác

 

                      -  

                 -  

                             -  

1

Lắp xà thép trên cột vuông; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:15kg

1bộ

           162,474

        16,247

                  178,721

2

Lắp xà thép trên cột vuông; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:25kg

1bộ

           270,789

        27,079

                  297,868

3

Lắp xà thép trên cột vuông; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:50kg

1bộ

           366,362

        36,636

                  402,998

4

Lắp xà thép trên cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:15kg

1bộ

           187,470

        18,747

                  206,217

5

Lắp xà thép trên cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:25kg

1bộ

           312,449

        31,245

                  343,694

6

Lắp xà thép trên cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống; loại cột đỡ dựng sẵn, trọng lượng xà:50kg

1bộ

           422,725

        42,273

                  464,998

7

Lắp cổ dề

1bộ

             92,567

          9,257

                  101,824

8

Lắp sứ hạ thế

1quả

             14,703

          1,470

                    16,173

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn giá trên là đơn giá chi phí nhân công lắp đặt, chưa tính đến chi phí vật tư phục vụ cho lắp đặt

 
Tin cùng thư mục :

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập