Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Monday, May 29, 2023
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 
2023-05-15 09:40:39

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn là "chìa khóa" quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để chỉ đạo thực hiện nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo lời dậy của Bác.

Đảng bộ PCBN được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen "đơn vị có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023"

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, của ngành, trong những năm qua Đảng uỷ Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tích cực chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CBNV-LĐ không ngừng phấn đấu, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận rõ và đánh giá đúng mức độ tăng trưởng của phụ tải, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo đơn vị tìm mọi cách, tranh thủ sự giúp đỡ của Tập đoàn (EVN), Tổng công ty (EVNNPC), tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nguồn điện, lưới điện; do vậy, nguồn, lưới điện của Bắc Ninh không ngừng được tăng cường và có khả năng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu về điện. Chỉ đạo công tác quản lý vận hành lưới điện theo phương châm: “Nề nếp, chính xác, khoa học, đúng qui trình, qui phạm và thống nhất từ Công ty đến các đơn vị, tổ sản xuất và người lao động”; từng bước hiện đại hoá hệ thống điều hành, chú trọng nâng cao chất lượng thiết bị.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, trong những năm qua Đảng uỷ Công ty đã có những chủ trương, giải pháp tích cực, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt được kết quả thiết thực, góp phần hợp lý hoá quy trình sản xuất kinh doanh, vận hành lưới điện, giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực, vật tư, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng bộ Công ty đã triển khai thực hiện được 95/90 giải pháp sáng kiến, đạt 106% kế hoạch; riêng năm 2021-2022, Công ty có 17 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, trong đó có 03 đề tài sáng kiến được Hội đồng cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc công nhận.

Nhận thức được tầm quan trọng trong giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), triển khai hiệu quả việc áp dụng công nghệ vào công tác điều hành lưới điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng. Những năm qua, thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo quyết liệt tới toàn thể các đơn vị trực thuộc nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Là một trong hai Công ty Điện lực đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện Cơ chế liên thông 01 cửa giữa Điện lực và các Cơ quan Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với việc cấp điện từ lưới điện Trung áp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng. Công ty luôn là một trong những đơn vị được EVNNPC, EVN chọn là đơn vị triển khai thí điểm thành công nhiều chương trình ứng dụng KHCN trong công tác điều hành kinh doanh và dịch vụ khách hàng; là đơn vị đầu tiên trong cả nước nghiên cứu, áp dụng thành công sáng kiến in mã vạch Barcode trên hóa đơn tiền điện, là tiền đề để triển khai hiện đại hóa công tác thu nộp tiền điện hiện nay.

Trong công tác chuyển đổi số, đến nay 8 nhiệm vụ của giai đoạn 1 (2021-2022) cơ bản hoàn thành công tác số hóa dữ liệu. Đã xây dựng thành công kho dữ liệu tập trung, liên kết toàn bộ dữ liệu số các mảng kỹ thuật vận hành, kinh doanh dịch vụ, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp; số hóa thành công quy trình nghiệp vụ Kỹ thuật vận hành, tài chính kế toán và kinh doanh dịch vụ. Trong công tác xây dựng môi trường tương tác trên không gian số, công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) vận hành lưới điện, các nghiệp vụ chuyên môn, tương tác giữa các đồng nghiệp, giữa các đơn vị trực thuộc, đơn vị trong ngành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số thông qua các ứng dụng (app) liên thông. Trong công tác kinh doanh dịch vụ, đã áp dụng nhiều App nghiệp vụ, giao tiếp khách hàng được sử dụng trên mạng xã hội, Zalo, Facebook, Web,… thuận tiện cho khách hàng trong tiếp cận các dịch vụ điện. Các nhiệm vụ khác như đầu tư hạ tầng viễn thông CNTT, ATTT, Đào tạo, tuyên truyền cũng đã hoàn thành mục tiêu đề ra của giai đoạn 1. Dự kiến Giai đoạn 2 (2023-2025), Công ty tiếp tục thực hiện 11 nhiệm vụ cụ thể của công tác chuyển đổi số, dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành, đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp số.

Để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo Bác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tập thể Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên và Tổng công ty giao; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV trong Công ty. 100% CBCNV trong Công ty đã ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp với các Trưởng đơn vị trực thuộc gồm các nội dung “Quyết tâm thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa ứng xử, văn hóa làm việc, nắm vững các nguyên tắc làm việc. Nghiêm túc thực thi theo các chuẩn mực văn hóa EVNNPC”. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như:  Xây dựng hình ảnh người Thợ điện Việt Nam mẫu mực, chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm với việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, lắng nghe, đối thoại với Người lao động; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; “nói đi đôi với làm”. 

Kết quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh những năm qua là đáng khích lệ, có ý nghĩa thực tiễn cao, khẳng định trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiều năm liền, Đảng bộ và tập thể Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 là đơn vị có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục, được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngày 11/5/2023, Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh là đơn vị có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác. Đưa công tác quản lý hoạt động sáng kiến thành nề nếp, gắn với công tác quản lý kỹ thuật. Thường xuyên động viên, khơi dậy tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu ứng dụng KHCN trong SXKD. Chú trọng tổ chức hội nghị, hội thi theo từng lĩnh vực, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD. Gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nội dung thi đua, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả./.

 

Nguyễn Hiền, Khánh Hà - PC Bắc Ninh.

 
Tin cùng thư mục :
PC Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững doanh nghiệp
Công ty Điện lực Bắc Ninh với hành trình chuyển đổi số Quốc gia
PC Bắc Ninh hoàn thành tổ chức thi định kỳ sát hạch CNTT theo chức danh công việc năm 2022
Điện lực Gia Bình (PC Bắc Ninh) đẩy mạnh việc vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng phương pháp Hotline.
Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
PC Bắc Ninh tổ chức đào tạo nghiệp vụ “Quản trị cấu hình, vận hành các thiết bị mạng OT” phục vụ chuyển giao quản lý, điều hành hệ thống OT cho TTĐKX
Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC tổ chức họp định kỳ tháng 8/2022
PC Bắc Ninh ứng dụng công nghệ số để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
Điện lực Từ Sơn đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hợp đồng và giải quyết các dịch vụ khách hàng bằng phương thức điện tử

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập