Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, February 8, 2023
 
Đảng bộ PC Bắc Ninh học tập, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh.
 
2023-01-11 15:16:18

Vừa qua, Đảng ủy Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) và Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự. Tới dự chỉ đạo và trực tiếp là báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Trong hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chỉ đạo hội nghị

Cũng trong hội nghị này, đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển toàn diện về văn hóa, con người Bắc Ninh, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Mười - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Mười - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các Nghị quyết, Kết luận HNTW 6 đã đề ra. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy trực thuộc cần bám sát chỉ đạo của Đảng, tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận hội nghị TW 6 khóa XIII; Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, đưa nội dung Nghị quyết vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất để sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị TW 6, khóa XIII và Nghị quyết số 71 vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Nguyễn Hiền – Văn phòng Đảng ủy

 
Tin cùng thư mục :
Trao gửi quan tâm của Công đoàn các cấp đến với tập thể và người lao động tại PC Bắc Ninh nhân dịp Tết đến Xuân về
Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà và chúc tết cán bộ công nhân viên, người lao động PC Bắc Ninh
Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức gặp mặt Hội hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão
Công đoàn EVNNPC gặp gỡ thăm hỏi người lao động Đội QLVH Lưới điện Cao thế Bắc Ninh nhân dịp tết Quý Mão 2023
Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên người lao động PC Bắc Ninh nhân dịp tết Quý Mão 2023
Đoàn thanh niên PC Bắc Ninh tham gia “Chương trình tình nguyện Mùa Đông” năm 2022 tại tỉnh Lào Cai
PC Bắc Ninh tổ chức thành công hội thao CNVC-LĐ chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện 21/12
Hội Cựu chiến binh PC Bắc Ninh: Hành trình về nguồn thăm chiến trường xưa tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ
Mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên, người lao động “Nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp” tại PC Bắc Ninh
Khai mạc Giải Bóng đá mini Công ty Điện lực Bắc Ninh năm 2022

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập