Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, February 8, 2023
 
CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT CÁC SẢN PHẨM CỦA MICROSOFT
 
2022-01-18 09:49:14

 CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT CÁC SẢN PHẨM CỦA MICROSOFT

Theo thông báo của Bộ Công an và Trung tâm Giám sát an toàn không giam mạng Quốc gia tại văn số 56/CATTT-NCSC ngày 12/01/2022 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022

Ngày 11/01/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 01 với 96 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:

1. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng Nghiêm trọng:

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21907 trong HTTP Protocol Stack (http.sys) của Windows, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực.

2. Các lỗ hổng có mức ảnh hưởng Cao:

- 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21846, CVE-2022-21969, CVE-2022- 21855 trong Microsoft Exchange Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Để khai thác lỗ hổng này, kẻ tấn công cần có quyền truy cập vào mạng mục tiêu từ đấy có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21857 trong Active Directory, cho phép đối tượng nâng cao đặc quyền.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21840 trong Microsoft Office, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21911 trong .NET Framework, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21836 trong Windows Certificate, cho phép đối tượng tấn công giả mạo.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21841 trong Microsoft Excel, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21837 trong Microsoft SharePoint Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21842 trong Microsoft Word, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Thông tin chi tiết các lỗ hổng bảo mật có tại phụ lục kèm theo.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin và góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, người dùng đang sử dụng các hệ thống thông tin cần rà soát thực hiện cập nhật các bản vá để khắc phục các lỗ hổng trên theo cách sau:

Cách 1: Bật tính năng Update tự động, Check Update cho các hệ thống Windows, Microsoft Office…

Cách 2: Truy cập trực tiếp các Link trong bảng dưới đây, tham khảo và tải các bản vá.

 

STT

CVE

Mô tả

Link tham khảo, tải bản vá

 

 

 

1

 

 

 

CVE-2022-21907

-            Điểm CVSS: 9.8

(Nghiêm trọng)

-      Lỗ hổng trong HTTP Protocol, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

-     Ảnh hưởng: Windows Server            2019/2022, Windows 11/10.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update- guide/vulnerability/CV E-2022-21907

 

 

 

2

 

 

 

CVE-2022-21846

-   Điểm CVSS: 9.0 (Cao)

-  Lỗ hổng trong Exchange Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft Exchange              Server 2019/2016/2013.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update- guide/vulnerability/CV E-2022-21846

 

 

 

3

 

 

 

CVE-2022-21855

-   Điểm CVSS: 9.0 (Cao)

-  Lỗ hổng trong Exchange Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft Exchange              Server 2019/2016/2013.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21855

 

 

 

4

 

 

 

CVE-2022-21969

-   Điểm CVSS: 9.0 (Cao)

-  Lỗ hổng trong Exchange Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft Exchange              Server 2019/2016/2013.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21969

 

 

5

 

 

CVE-2022-21840

-   Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

-  Lỗ hổng trong Microsoft Office, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

https://msrc.microsoft. com/update- guide/vulnerability/CV E-2022-21840

 


 

 

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server

2019, Microsoft Office 2016/2013/LTSC

2021/2019, Microsoft

Excel             2016/2013, Microsoft 365

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

CVE-2022-21875

-   Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

-     Lỗ hổng trong Active Directory            Domain Services, cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.

-     Ảnh hưởng: Windows Server 2022/2019/2016/2012/20

08,  Windows 11/10/RT 8.1/7.

 

 

 

https://msrc.microsoft. com/update- guide/vulnerability/CV E-2022-21857

 

 

 

 

7

 

 

 

 

CVE-2022-21911

-   Điểm CVSS: 7.5 (Cao)

-       Lỗ hổng trong .NET Framework, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

-                          Ảnh          hưởng:

Microsoft               .NET Framework    3.5    AND

4.7.2,

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/

4.7.2,…

 

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21911

 

 

 

 

8

 

 

 

 

CVE-2022-21836

-   Điểm CVSS: 7.8 (cao)

-   Lỗ hổng trong Windows Certificate, cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo

-     Ảnh hưởng: Windows Server 2022/2019/2016/2012/20 08,     Windows    10/RT 8.1/7.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21836


 

 

 

9

 

 

 

CVE-2022-21841

-   Điểm CVSS: 7.8 (cao)

-  Lỗ hổng trong Microsoft Excel, cho phép đối tượng tấn công thực thi từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft Office 2013/2016/2019/LTSC20

21, Microsoft 365.

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21841

 

 

 

10

 

 

 

CVE-2022-21837

-   Điểm CVSS: 8.3 (cao)

-  Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server, cho phép đối tượng tấn công thực thi từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 2019, 2016

 

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21837

 

 

11

 

 

CVE-2022-21842

-   Điểm CVSS: 7.8 (cao)

-  Lỗ hổng trong Microsoft Word, cho phép đối tượng tấn công thực thi từ xa.

-     Ảnh hưởng: Microsoft Word 2016.

 

https://msrc.microsoft. com/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2022-21842

Khuyến cáo: Biện pháp tốt nhất để khắc phục cập nhật bản cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Người dùng tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại bảng trên.

Tài liệu tham khảo

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jan https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

                                                                                   Ngọc Sơn - P11 PCBN

 
Tin cùng thư mục :

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập