Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, February 8, 2023
 
Điện lực Lương Tài
 
2020-07-23 09:54:31

Thị trấn Thứa - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0222.2213.215/Fax: 0222.3641.090

 

Ks. Đỗ Đình Bình

Giám đốc

- Chức năng theo phân công nhiệm vụ được giao: Điện lực Lương Tài là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh. Có nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Lương Tài.

- Cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc (Giám đốc và 02 phó Giám đốc), 03 Phòng nghiệp vụ, 02 Đội sản xuất và 04 Tổ.  Tổng số CBCNV: 50 người. Trong đó: Đại học: 18 người; Cao đẳng, trung học: 08 người; Công nhân kỹ thuật: 24 người; CBCNV Nam 41 người, CBCNV Nữ 09 người; Tổng số đảng viên 18 đồng chí.

- Tổng khối lượng tài sản được giao quản lý vận hành gồm:  170,416 km đường dây trung thế; 463,215 km đường dây hạ thế.

+ Trạm biến áp phân phối: 262/275 (trạm/máy)

+ Tụ bù: 17.845 (kVAR)

- Tổng số khách hàng trực tiếp mua điện: 3.459 khách hàng 3 pha; 38.762 khách hàng 1 pha; tổng số khách hàng: 42.221 khách hàng.

 - Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được:

1- Danh hiệu thi đua:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.

 

2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 39/QĐ-PCBN ngày 12/01/2017 của Công ty Điện lực Bắc Ninh

2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 43/QĐ-PCBN ngày 08/01/2018 của Công ty Điện lực Bắc Ninh

2018

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 76/QĐ-PCBN ngày 15/01/2019 của Công ty Điện lực Bắc Ninh

2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3830/QĐ-PCBN ngày 19/12/2019 của Công ty Điện lực Bắc Ninh

 

2-    Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.

2016

Giấy khen

Quyết định số 282/QĐ-CĐNPC ngày 08/12/2016 của BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2017

Giấy khen

Quyết định số 269/QĐ- EVN-NPC ngày 02/02/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2017

Bằng khen

Quyết định số 389/QĐ- EVN ngày 20/04/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2018

Bằng  khen

Quyết định số 367/QĐ-CĐĐVN ngày 12/12/2018 của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam

2019

Bằng  khen

Quyết định số 226/QĐ- EVN ngày 20/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2019

Giấy khen

Quyết định số 3993/QĐ- PCBN ngày 27/12/2019 của Công ty Điện lực Bắc Ninh

 
Tin cùng thư mục :

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập