Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, February 8, 2023
 
Điện lực Thuận Thành
 
2020-07-24 07:10:15

Thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02222 215 315 /Fax: 02223 774 305

 

Ks. Nguyễn Duy Kiên   Giám đốc

- Chức năng theo phân công nhiệm vụ được giao: Điện lực Thuận Thành là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Có nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Thành.

- Cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc (Giám đốc và 02 phó giám đốc), 03 Phòng nghiệp vụ, 02 Đội sản xuất và 04 tổ trực thuộc.  Tổng số CBCNV: 88 người (hiện tại 02 người nghỉ không lương). Trong đó: Đại học: 39 người; Cao đẳng, trung học: 40 người; Công nhân kỹ thuật: 9 người; CBCNV Nam 66 người, CBCNV Nữ 22 người. Tổng số đảng viên 24 đồng chí.

+Khối lượng thiết bị quản lý đến hết tháng 05:

Tổng số TBA phụ tải: Trạm/máy 462/485 Tổng công suất: 268.310 kVA

TBA Tài sản PCBN: 232/237 Tổng công suất: 82.275 kVA

TBA Tài sản KH: 231/249 Tổng công suất: 186.035 kVA

Tổng số đường dây trung thế: 219.5 km

Tài sản PCBN: 182.2 km.

Tài sản KH:      37.3 km.

Tổng chiều dài đường dây hạ thế: 485,0 km.

 

-Tổng số khách hàng trực tiếp mua điện: 5.718 khách hàng 3 pha; 52.992 khách hàng 1 pha; tổng số khách hàng: 58.710 khách hàng.

Danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.

2013

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ số: 178/QĐ-EVN, ngày 14/03/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen

QĐ số: 1927/QĐ-BCT, ngày 07/3/2014 của Bộ Công thương

QĐ số: 447/QĐ-EVN, ngày 30/5/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số: 15/QĐ-UBND, ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh

QĐ số: 916/QĐ-UBND, ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh

2014

Bằng khen

QĐ số: 1240/QĐ-TU, ngày    / 12/2014 của Tỉnh ủy Bắc Ninh

2015

Bằng khen

QĐ số: 2548/QĐ-TTG, ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ số: 17/QĐ-EVN NPC ngày 08/01/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giấy khen

QĐ số: 152/QĐ-ĐUK ngày 03/12/2015 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

2016

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ số: 1837/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ số: 4528/QĐ-EVNNPC ngày 30/12/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Bằng khen

QĐ số: 770/QĐ-EVN ngày 26/8/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số: 209/QĐ-EVN ngày 02/03/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2017

Bằng khen

QĐ số: 334/QĐ-UBND ngày 28/03/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh

 

 
Tin cùng thư mục :

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập