Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, September 22, 2023

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành lưới điện
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 39, dự kiến tuần 40 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 39, dự kiến tuần 40 năm 2023
2023-09-21 14:33
2
Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡnng và vận hành tháng 10 năm 2023
Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡnng và vận hành tháng 10 năm 2023
2023-09-21 14:32
2
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 38, dự kiện tuần 39 nam 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 38, dự kiện tuần 39 nam 2023
2023-09-14 16:41
-5
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 37, dự kiến tuần 38 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 37, dự kiến tuần 38 năm 2023
2023-09-07 16:48
-12
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 36, dự kiến tuần 37 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 36, dự kiến tuần 37 năm 2023
2023-08-31 11:06
-19
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35, dự kiến tuần 36 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 35, dự kiến tuần 36 năm 2023
2023-08-23 16:02
-27
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tháng 09 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tháng 09 năm 2023
2023-08-23 16:00
-27
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 34, dự kiến tuần 35 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 34, dự kiến tuần 35 năm 2023
2023-08-17 13:57
-33
Hiệu chỉnh bổ sung Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 33 và dự kiến tuần 34 năm 2023
Hiệu chỉnh bổ sung Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 33 và dự kiến tuần 34 năm 2023
2023-08-10 10:25
-40
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 33, hiệu chỉnh và bổ sung tuần 32 năm 2023
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tuần 33, hiệu chỉnh và bổ sung tuần 32 năm 2023
2023-08-04 07:09
-46
123

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập