Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, September 22, 2023

Phương thức vận hành ngày
Phương thức vận hành ngày 22 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 22 tháng 09 năm 2023
2023-09-21 14:15
2
Phương thức vận hành ngày 20 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 20 tháng 09 năm 2023
2023-09-20 15:49
1
Phương thức vận hành ngày 20 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 20 tháng 09 năm 2023
2023-09-19 14:01
0
Phương thức vận hành ngày 19 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 19 tháng 09 năm 2023
2023-09-18 15:13
-1
Phương thức vận hành ngày 18 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 18 tháng 09 năm 2023
2023-09-15 15:04
-4
Phương thức vận hành ngày 17 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 17 tháng 09 năm 2023
2023-09-15 15:02
-4
Phương thức vận hành ngày 16 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 16 tháng 09 năm 2023
2023-09-15 14:55
-4
Phương thức vận hành ngày 15 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 15 tháng 09 năm 2023
2023-09-14 16:31
-5
Phương thức vận hành ngày 14 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 14 tháng 09 năm 2023
2023-09-13 15:50
-6
Phương thức vận hành ngày 13 tháng 09 năm 2023
Phương thức vận hành ngày 13 tháng 09 năm 2023
2023-09-12 15:08
-7
123456

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập