Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, November 30, 2023

 Nhà điều hành Công ty Điện lực Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

Tên tiếng Việt:  Công ty Điện lực Bắc Ninh

Tên viết tắt : PCBN

Tên tiếng Anh : Power company of Bac Ninh

Cơ quan cấp trên trực tiếp : Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Địa chỉ :  Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại :  0222.3512.711 Fax : 0222.399.2000

Loại hình : Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương

Chức năng, nhiệm vụ chính.

Công ty Điện lực Bắc Ninh được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh” (đăng ký thay đổi lần thứ 07) số 0100100417-024 ngày 16 tháng 06 năm 2014. Theo đó ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

-  Sản xuất và kinh doanh điện năng.

-  Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.

-  Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.

-  Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, vật liệu điện.

-  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

-  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-   Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV.

-  Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV.

-  Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.

-  Kinh doanh và cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi.

-  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh.

-   Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển.

Công ty Điện lực Bắc Ninh được thành lập ngày 14/3/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hà bắc, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1997. Công ty hoạt động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có tài khoản riêng, có con dấu riêng, được ủy quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài ngành trên cơ sở pháp luật của Nhà nước, phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tính đến hết tháng 30/5/2020 Công ty bán điện trực tiếp cho 432.473 khách hàng sử dụng điện.

Tổ chức bộ máy.

1. Ban giám đốc gồm:

1.1. Giám đốc: Kỹ sư Đỗ Quốc Long.

1.2. Các Phó giám đốc:

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Đỗ Tiến Hùng.

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Nguyễn Thu Thủy.

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Đặng Đình Minh.

1.3 Kế toán trưởng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Hà.

2. Đơn vị trực thuộc:

2.1. Các Phòng/Ban/Đội:

- Văn phòng (P1).

- Phòng Kế hoạch & Vật tư (P2).

- Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3)

- Phòng Kỹ thuật (P4).

- Phòng Tài chính Kế toán (P5)

- Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế (P6).

- Phòng Kinh doanh (P7).

- Phòng An toàn (P8).

- Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện (P9).

- Phòng Quản lý đầu tư (P10).

- Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (P11).

Phòng Điều độ (P12).

Ban quản lý dự án.

- Đội QLVHLĐ Cao thế.

Đội Hotline.

2.2.Các Điện lực

- Điện lực thành phố Bắc Ninh

- Điện lực Quế Võ

- Điện lực Tiên Du

- Điện lực Từ Sơn

- Điện lực Yên Phong

- Điện lực Thuận Thành

- Điện lực Gia Bình

- Điện lực Lương Tài

3. Các tổ chức đoàn thể.

3.1. Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Tính đến hết tháng 30/6/2020 toàn Đảng bộ có 372 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Ban thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí gồm:

- Bí thư Đảng ủy: Đỗ Quốc Long - Giám đốc Công ty.

- Phó Bí thư: Đỗ Tiến Hùng - Phó giám đốc Công ty.

- Phó Bí thư: Nguyễn Tuấn Mười - Chủ tịch công đoàn.

- Các ủy viên:

           +  Đặng Đình Minh - Phó giám đốc Công ty .

+ Trịnh Văn Huyên - Trưởng phòng Tổ chức lao động.  

3.2. Tổ chức Công đoàn.

 Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. BCHCĐ gồm 15 đồng chí.

- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí :

+ Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Mười

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thu Thủy.

+ UVTV: Nguyễn Văn Đông.

+ UVTV: Nguyễn Thị Sáu - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

+ UVTV: Nguyễn Quí Dũng - Điện lực Lương Tài

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ: Giám đốc Đỗ Quốc Long.

- Trưởng ban Nữ công: Nguyễn Thị Sáu - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán. 

  3.2. Đoàn Thanh niên.

           Gồm 350 đoàn viên. BCH gồm 13 đông chí. Trong đó:

- Bí thư: Ngô Thanh Tùng - Cán bộ Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Phó Bí thư: Nguyễn Thị Hương - Cán bộ TTĐKX.

- Phó Bí thư: Trần Thế Dũng - Cán bộ TTĐKX.

3.4. Hội CCB.

Gồm 32 người. BCH gồm 3 đồng chí:

+ Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch

+ Lưu Phương Tiện - Phó Chủ tịch.

+ Trần Duy Thống - Ủy viên.

 Nhà điều hành Công ty Điện lực Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH

Tên tiếng Việt:  Công ty Điện lực Bắc Ninh

Tên viết tắt : PCBN

Tên tiếng Anh : Power company of Bac Ninh

Cơ quan cấp trên trực tiếp : Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Địa chỉ :  Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại :  0222.3512.711 Fax : 0222.399.2000

Loại hình : Doanh nghiệp quốc doanh Trung ương

Chức năng, nhiệm vụ chính.

Công ty Điện lực Bắc Ninh được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh” (đăng ký thay đổi lần thứ 07) số 0100100417-024 ngày 16 tháng 06 năm 2014. Theo đó ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

-  Sản xuất và kinh doanh điện năng.

-  Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.

-  Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.

-  Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, vật liệu điện.

-  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

-  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-   Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV.

-  Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV.

-  Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.

-  Kinh doanh và cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi.

-  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh.

-   Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển.

Công ty Điện lực Bắc Ninh được thành lập ngày 14/3/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hà bắc, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1997. Công ty hoạt động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có tài khoản riêng, có con dấu riêng, được ủy quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài ngành trên cơ sở pháp luật của Nhà nước, phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tính đến hết tháng 30/5/2020 Công ty bán điện trực tiếp cho 432.473 khách hàng sử dụng điện.

Tổ chức bộ máy.

1. Ban giám đốc gồm:

1.1. Giám đốc: Kỹ sư Đỗ Quốc Long.

1.2. Các Phó giám đốc:

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Đỗ Tiến Hùng.

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Nguyễn Thu Thủy.

+ Phó giám đốc : Thạc sỹ Đặng Đình Minh.

1.3 Kế toán trưởng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Hà.

2. Đơn vị trực thuộc:

2.1. Các Phòng/Ban/Đội:

- Văn phòng (P1).

- Phòng Kế hoạch & Vật tư (P2).

- Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3)

- Phòng Kỹ thuật (P4).

- Phòng Tài chính Kế toán (P5)

- Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế (P6).

- Phòng Kinh doanh (P7).

- Phòng An toàn (P8).

- Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện (P9).

- Phòng Quản lý đầu tư (P10).

- Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (P11).

Phòng Điều độ (P12).

Ban quản lý dự án.

- Đội QLVHLĐ Cao thế.

Đội Hotline.

2.2.Các Điện lực

- Điện lực thành phố Bắc Ninh

- Điện lực Quế Võ

- Điện lực Tiên Du

- Điện lực Từ Sơn

- Điện lực Yên Phong

- Điện lực Thuận Thành

- Điện lực Gia Bình

- Điện lực Lương Tài

3. Các tổ chức đoàn thể.

3.1. Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Tính đến hết tháng 30/6/2020 toàn Đảng bộ có 372 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Ban thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí gồm:

- Bí thư Đảng ủy: Đỗ Quốc Long - Giám đốc Công ty.

- Phó Bí thư: Đỗ Tiến Hùng - Phó giám đốc Công ty.

- Phó Bí thư: Nguyễn Tuấn Mười - Chủ tịch công đoàn.

- Các ủy viên:

           +  Đặng Đình Minh - Phó giám đốc Công ty .

+ Trịnh Văn Huyên - Trưởng phòng Tổ chức lao động.  

3.2. Tổ chức Công đoàn.

 Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. BCHCĐ gồm 15 đồng chí.

- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí :

+ Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Mười

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thu Thủy.

+ UVTV: Nguyễn Văn Đông.

+ UVTV: Nguyễn Thị Sáu - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

+ UVTV: Nguyễn Quí Dũng - Điện lực Lương Tài

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ: Giám đốc Đỗ Quốc Long.

- Trưởng ban Nữ công: Nguyễn Thị Sáu - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán. 

  3.2. Đoàn Thanh niên.

           Gồm 350 đoàn viên. BCH gồm 13 đông chí. Trong đó:

- Bí thư: Ngô Thanh Tùng - Cán bộ Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- Phó Bí thư: Nguyễn Thị Hương - Cán bộ TTĐKX.

- Phó Bí thư: Trần Thế Dũng - Cán bộ TTĐKX.

3.4. Hội CCB.

Gồm 32 người. BCH gồm 3 đồng chí:

+ Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch

+ Lưu Phương Tiện - Phó Chủ tịch.

+ Trần Duy Thống - Ủy viên.

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
     

 

     

 

Danh Mục
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Ngô Thanh Tùng - P11
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 8

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 30
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 30

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập