Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, January 28, 2021
Các dự án ĐTXD
DỰ ÁN: Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Tân Chi.
DỰ ÁN: Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Tân Chi.
2020-02-19 15:24
-341
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nam Sơn Hạp Lĩnh.
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Nam Sơn Hạp Lĩnh.
2020-02-19 15:24
-341
DỰ ÁN: Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Hanaka.
DỰ ÁN: Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Hanaka.
2020-02-19 15:24
-341
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Bắc Ninh.
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Bắc Ninh.
2020-02-19 15:23
-341
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Gia Lương.
DỰ ÁN: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Gia Lương.
2020-02-19 15:23
-341
DỰ ÁN: Xây dựng XT 22kV sau TBA 110kV Võ Cường kết nối và CQT cho lộ 474 E74.
DỰ ÁN: Xây dựng XT 22kV sau TBA 110kV Võ Cường kết nối và CQT cho lộ 474 E74.
2020-02-19 15:23
-341
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
2020-02-19 15:23
-341
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Tây Bắc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Tây Bắc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
2020-02-19 15:22
-341
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
2020-02-19 15:22
-341
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực trung tâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực trung tâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2020.
2020-02-19 15:22
-341
1234567

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập