Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, February 18, 2020
Các dự án ĐTXD
Dự án: Cải tạo đường dây 35kV lộ 374 E7.4 đoạn từ TBA 110kV đến cột 20 và các nhánh rẽ để đảm bảo sửa chữa, đấu nối hotline và kết nối mạch vòng giữa các TBA 110kV
Dự án: Cải tạo đường dây 35kV lộ 374 E7.4 đoạn từ TBA 110kV đến cột 20 và các nhánh rẽ để đảm bảo sửa chữa, đấu nối hotline và kết nối mạch vòng giữa các TBA 110kV
2019-09-24 10:56
-144
DỰ ÁN: Cải tạo đường dây 35kV lộ 374 E7.4 đoạn từ cột 20 đến cột 59 và các nhánh rẽ để đảm bảo sửa chữa, đấu nối hotline và kết nối mạch vòng giữa các TBA 110kV
DỰ ÁN: Cải tạo đường dây 35kV lộ 374 E7.4 đoạn từ cột 20 đến cột 59 và các nhánh rẽ để đảm bảo sửa chữa, đấu nối hotline và kết nối mạch vòng giữa các TBA 110kV
2019-09-24 10:54
-144
DỰ ÁN: Nâng công suất trạm biến áp số 4 (2500kVA-35/0,4kV) lên 2x (5000kVA-35/0,4kV) cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng, huyện Yên Phong và các TBA quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
DỰ ÁN: Nâng công suất trạm biến áp số 4 (2500kVA-35/0,4kV) lên 2x (5000kVA-35/0,4kV) cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng, huyện Yên Phong và các TBA quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2019-08-02 11:16
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các TBA Yên Phụ 2, Yên Phụ 7, Đoài, Đoài 2, Phong Xá 2, Phong Lẫm - huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các TBA Yên Phụ 2, Yên Phụ 7, Đoài, Đoài 2, Phong Xá 2, Phong Lẫm - huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
2019-08-02 11:15
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp nhánh CCN Võ Cường lộ 472-E7.4 và kết nối mạch vòng san tải cho lộ 471-E7.4
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp nhánh CCN Võ Cường lộ 472-E7.4 và kết nối mạch vòng san tải cho lộ 471-E7.4
2019-08-02 11:14
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến đường dây trung áp kém chất lượng khu vực huyện Thuận Thành và Quế Võ để đảm bảo an toàn và nâng cao độ ổn định cung cấp điện.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến đường dây trung áp kém chất lượng khu vực huyện Thuận Thành và Quế Võ để đảm bảo an toàn và nâng cao độ ổn định cung cấp điện.
2019-08-02 11:13
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các TBA Nghĩa Đạo, Đạo Xá, Nghĩa vi, Đại Mão, Ninh Xá 4, thôn Phủ huyện Thuận Thành.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các TBA Nghĩa Đạo, Đạo Xá, Nghĩa vi, Đại Mão, Ninh Xá 4, thôn Phủ huyện Thuận Thành.
2019-08-02 11:12
-197
DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp năm 2018 tỉnh Bắc Ninh
DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp năm 2018 tỉnh Bắc Ninh
2019-08-02 11:11
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các đường dây 0,4kV kém chất lượng sau các TBA phụ tải thuộc xã Hương Mạc, phường Đồng Nguyên và phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp và giảm tổn thất điện năng các đường dây 0,4kV kém chất lượng sau các TBA phụ tải thuộc xã Hương Mạc, phường Đồng Nguyên và phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
2019-08-02 11:10
-197
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
DỰ ÁN: Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
2019-08-02 11:09
-197
1234
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập