Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, July 16, 2020
Giới thieu các đơn vị trực thuộc
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế (P6)
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc các mặt công tác: - Thanh tra nội bộ đơn vị; làm đầu mối giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu tố, đơn thư của cán bộ công nhân viên trong Công ty, của khách hàng và của nhân dân...
2020-07-14 07:32
1
Phòng Tài chính kế toán (P5)
Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu giúp Giám đốc về các mặt công tác: - Làm đầu mối lập và trình duyệt kế hoạch cân đối tài chính - tín dụng toàn Công ty; - Quản lý các nguồn quỹ và vốn toàn Công ty...
2020-07-13 11:12
0
Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Ninh (P1)
Văn phòng Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty và là đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các mảng công tác: - Hành chính, quản trị khu nhà điều hành sản xuất của Công ty; Quản lý tài sản văn phòng và đất đai các trụ sở điều hành của Công ty và đơn vị trực thuộc.....
2020-07-13 11:05
0
Phòng Kế hoạch đầu tư (P2)
Phòng Kế hoạch đầu tư có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty các mặt công tác: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm và dài hạn từ khâu xây dựng, tổng hợp, trình duyệt đến khâu tổ chức thực hiện, đánh giá; - Kế hoạch đầu tư xây dựng và làm đầu mối thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho đến khi lựa chọn được nhà thầu...
2020-07-13 11:01
0
Trung tâm điều khiển xa
Trung tâm điều khiển xa có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý và thực hiện đúng các quy định trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng, kinh tế, an toàn và liên tục trong khu vực thuộc phạm vi của Công ty gồm: - Xây dựng và trình duyệt phương thức vận hành lưới điện ngắn hạn, dài hạn...
2019-08-15 15:12
-333
Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3)
Phòng Tổ chức Nhân sự có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong các mặt công tác: - Tổ chức bộ máy và các quy chế hoạt động; - Công tác cán bộ; - Công tác tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng lao động...
2019-08-15 15:02
-333
Phòng Quản lý xây dựng (P10)
Phòng Quản lý xây dựng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc các mặt công tác: - Hướng dẫn, theo dõi, quản lý và giám sát công tác thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện và tài sản cố định của Công ty; - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án đầu tư xây dựng của Công ty...
2019-08-15 15:01
-333
Phòng An toàn (P8)
Phòng Thanh tra An toàn có chức năng quản lý và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động trong toàn Công ty, gồm: - Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch BHLĐ, PCCN, PCBL, kế hoạch giảm thiểu vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp; - Đầu mối điều tra các vụ tai nạn lao động, các vụ cháy nổ. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo, điều tra sự cố, điều tra tai nạn lao động...
2019-08-15 15:00
-333
Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện (P9)
Phòng Kiêm tra giám sát mua bán điện có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty các công việc: - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện; kiểm toán năng lượng cả đối với các đơn vị, cá nhân trong Công ty cũng như các khách hàng mua điện của Công ty...
2019-08-15 14:59
-333
Điện lực Thành phố Bắc Ninh
Điện lực thành phố Bắc Ninh (tiền thân là chi nhánh thị xã Bắc Ninh) được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (trừ xã Nam Sơn; Cụm công nghiệp mở rộng Phong Khê và khu Chu Mẫu, Hai Vân phường Vân Dương của thành phố Bắc Ninh); xã Đại Xuân và Việt Thống của huyện Quế Võ...
2019-08-15 14:58
-333
12

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập