Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, June 25, 2019
Giới thieu các đơn vị trực thuộc
Điện lực Thuận Thành
Điện lực Thuận Thành được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành...
2018-07-11 08:09
-346
Điện lực Yên Phong
Điện lực Yên Phong được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Yên Phong và Cụm công nghiệp Phong Khê mở rộng thuộc thành phố Bắc Ninh...
2018-07-11 08:08
-346
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế (P6)
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc các mặt công tác: - Thanh tra nội bộ đơn vị; làm đầu mối giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu tố, đơn thư của cán bộ công nhân viên trong Công ty, của khách hàng và của nhân dân...
2018-07-11 08:07
-346
Điện lực Từ Sơn
Điện lực Từ Sơn được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn Thị xã Từ Sơn...
2018-07-11 08:04
-346
Phòng Kinh doanh điện năng (P9)
Phòng Kinh doanh điện năng có chức năng giúp Giám đốc các mặt công tác: - Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về điện thương phẩm, phát triển khách hàng điện, giá bán điện bình quân, giá mua điện đầu nguồn, doanh thu tiền điện, thu nộp tiền điện và tổn thất điện năng. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; - Tính toán, quản lý sản lượng điện năng mua, giao, nhận giữa Công ty với Tổng Công ty, với các Công ty bạn...
2018-07-11 08:03
-346
Điện lực Gia Bình
Điện lực Gia Bình được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Gia Bình ...
2018-07-11 07:59
-346
Điện lực Quế võ
Điện lực Quế Võ được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Quế Võ (trừ 03 xã Hán Quảng, Đại Xuân, Việt Thống); xã Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh; 02 khu Chu Mẫu và Hai Vân thuộc phường Vân Dương của thành phố Bắc Ninh...
2018-07-11 07:57
-346
Trung tâm điều khiển xa (P7)
Trung tâm điều khiển xa có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý và thực hiện đúng các quy định trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng, kinh tế, an toàn và liên tục trong khu vực thuộc phạm vi của Công ty gồm: - Xây dựng và trình duyệt phương thức vận hành lưới điện ngắn hạn, dài hạn...
2018-07-11 07:52
-346
Phòng Vật tư (P12)
Phòng Vật tư có chức năng giúp Giám đốc Công ty các mặt công tác: - Mua sắm, quản lý, cấp phát vật tư thiết bị phục vụ SXKD trong toàn Công ty; - Thực hiện giao nhận, quản lý, cấp phát vật tư thiết bị điều động từ NPC, các dự án ĐTXD, SCL cho các đối tác, đơn vị trong Công ty...
2015-07-03 10:12
-1450
Phân xưởng Sửa chữa Thí nghiệm
Phân xưởng SCTN có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác thí nghiệm, sửa chữa thiết bị điện của Công ty, cụ thể: - Quản lý kỹ thuật, sửa chữa hệ thống điều khiển, bảo vệ rơ le và tự động điện thuộc các trạm biến áp trung gian. - Quản lý, bảo quản các thiết bị thí nghiệm, thiết bị mẫu đúng quy trình kỹ thuật...
2015-07-03 10:01
-1450
123
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập