Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, September 23, 2020
Giới thieu các đơn vị trực thuộc
Điện lực Tiên du
Điện lực Tiên Du được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn Huyện Tiên Du và xã Hán Quảng thuộc huyện Quế Võ...
2020-07-24 09:31
-58
Điện lực Thuận Thành
Điện lực Thuận Thành được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành...
2020-07-24 07:10
-58
Điện lực Lương Tài
Điện lực Lương Tài được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn huyện Lương Tài ...
2020-07-23 09:54
-59
Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3)
Phòng Tổ chức Nhân sự có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong các mặt công tác: - Tổ chức bộ máy và các quy chế hoạt động; - Công tác cán bộ; - Công tác tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng lao động...
2020-07-23 08:04
-59
Phòng Tài chính kế toán (P5)
Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu giúp Giám đốc về các mặt công tác: - Làm đầu mối lập và trình duyệt kế hoạch cân đối tài chính - tín dụng toàn Công ty; - Quản lý các nguồn quỹ và vốn toàn Công ty...
2020-07-23 07:52
-59
Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Ninh (P1)
Văn phòng Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty và là đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các mảng công tác: - Hành chính, quản trị khu nhà điều hành sản xuất của Công ty; Quản lý tài sản văn phòng và đất đai các trụ sở điều hành của Công ty và đơn vị trực thuộc.....
2020-07-22 14:41
-60
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế (Đội 110kV)
Đội QLVH lưới điện cao thế Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh, có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống lưới điện 110kV (bao gồm đường dây và các trạm biến áp 110kV) thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh được giao quản lý theo đúng quy trình, quy phạm; đảm bảo đường dây và trạm biến áp 110kV vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục với chất lượng kinh tế, kỹ thuật cao, tiết kiệm chi phí, hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng, ổn định cung cấp điện; thực hiện đúng các phương thức sản xuất của Công ty Điện lực Bắc Ninh.
2020-07-22 07:01
-60
Điện lực Thành phố Bắc Ninh
Điện lực thành phố Bắc Ninh (tiền thân là chi nhánh thị xã Bắc Ninh) được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (trừ xã Nam Sơn; Cụm công nghiệp mở rộng Phong Khê và khu Chu Mẫu, Hai Vân phường Vân Dương của thành phố Bắc Ninh); xã Đại Xuân và Việt Thống của huyện Quế Võ...
2020-07-21 15:13
-61
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế (P6)
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc các mặt công tác: - Thanh tra nội bộ đơn vị; làm đầu mối giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu tố, đơn thư của cán bộ công nhân viên trong Công ty, của khách hàng và của nhân dân...
2020-07-21 14:41
-61
Điện lực Từ Sơn
Điện lực Từ Sơn được Công ty Điện lực Bắc Ninh phân cấp quản lý bán điện trên địa bàn Thị xã Từ Sơn...
2020-07-21 14:05
-61
123

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập