Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, June 19, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18-06-2018
2018-06-19 07:04
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17-06-2018
2018-06-18 10:35
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-06-2018
2018-06-18 10:35
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-06-2018
2018-06-18 10:35
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-06-2018
2018-06-18 10:35
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-06-2018
2018-06-14 07:57
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-06-2018
2018-06-13 07:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-06-2018
2018-06-13 07:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-06-2018
2018-06-11 07:09
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-06-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-06-2018
2018-06-11 07:09
-5
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập