Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, July 16, 2020
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.07.2020
2020-07-16 07:05
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.07.2020
2020-07-15 07:00
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.07.2020
2020-07-14 07:25
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.07.2020
2020-07-13 08:46
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.07.2020
2020-07-13 08:32
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.07.2020
2020-07-13 08:23
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09.07.2020
2020-07-10 07:57
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.07.2020
2020-07-09 08:11
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.07.2020
2020-07-08 07:19
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.07.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.07.2020
2020-07-07 13:37
-6
12345678910...

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập