Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, October 16, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-10-2018
2018-10-16 08:43
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-10-2018
2018-10-15 07:04
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-10-2018
2018-10-15 07:04
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-10-2018
2018-10-15 07:04
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-10-2018
2018-10-12 07:09
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-10-2018
2018-10-11 07:20
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-10-2018
2018-10-10 08:33
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-10-2018
2018-10-09 08:02
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-10-2018
2018-10-08 08:04
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-10-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-10-2018
2018-10-08 08:04
-5
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập