Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, February 21, 2019
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.02.2019
2019-02-21 07:27
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.02.2019
2019-02-21 07:27
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.02.2019
2019-02-19 07:01
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.02.2019
2019-02-18 07:12
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.02.2019
2019-02-18 07:11
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.02.2019
2019-02-18 07:11
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.02.2019
2019-02-15 07:23
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.02.2019
2019-02-14 09:44
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.02.2019
2019-02-14 09:44
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.02.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.02.2019
2019-02-12 07:23
-6
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập