Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, January 28, 2021
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27.01.2021
2021-01-28 07:53
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26.01.2021
2021-01-28 07:53
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.01.2021
2021-01-26 08:47
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.01.2021
2021-01-25 07:26
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.01.2021
2021-01-25 07:25
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.01.2021
2021-01-25 07:25
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.01.2021
2021-01-22 07:19
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.01.2021
2021-01-21 08:04
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.01.2021
2021-01-20 08:42
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.01.2021
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.01.2021
2021-01-19 07:10
-6
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập