Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Sunday, January 19, 2020
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.01.2020
2020-01-17 07:34
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.01.2020
2020-01-16 07:39
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.01.2020
2020-01-15 09:03
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.01.2020
2020-01-15 09:03
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.01.2020
2020-01-15 09:03
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.01.2020
2020-01-15 09:03
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09.01.2020
2020-01-10 07:30
-6
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.01.2020
2020-01-09 07:15
-7
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.01.2020
2020-01-08 07:20
-8
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.01.2020
2020-01-07 07:19
-9
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập