Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, August 17, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-08-2018
2018-08-17 11:32
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-08-2018
2018-08-16 07:04
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-08-2018
2018-08-16 07:04
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-08-2018
2018-08-14 07:32
0
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-08-2018
2018-08-13 06:54
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-08-2018
2018-08-13 06:54
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-08-2018
2018-08-13 06:53
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-08-2018
2018-08-13 06:53
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-08-2018
2018-08-10 08:15
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-08-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-08-2018
2018-08-10 08:14
-4
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập