Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, September 22, 2020
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.09.2020
2020-09-21 06:58
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.09.2020
2020-09-21 06:58
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.09.2020
2020-09-21 06:58
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.09.2020
2020-09-17 07:06
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.09.2020
2020-09-16 06:57
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.09.2020
2020-09-15 07:22
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.09.2020
2020-09-14 07:11
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.09.2020
2020-09-14 07:10
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.09.2020
2020-09-14 07:10
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.09.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.09.2020
2020-09-11 07:23
-8
12345678910...

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập