Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, February 18, 2020
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.02.2020
2020-02-17 07:47
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.02.2020
2020-02-17 07:47
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14.02.2020
2020-02-17 07:47
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13.02.2020
2020-02-14 08:06
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12.02.2020
2020-02-13 14:28
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11.02.2020
2020-02-12 07:34
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10.02.2020
2020-02-11 08:48
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08.02.2020
2020-02-10 07:24
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07.02.2020
2020-02-10 07:24
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.02.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06.02.2020
2020-02-07 07:23
-8
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập