Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Saturday, April 21, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19-04-2018
2018-04-20 07:15
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18-04-2018
2018-04-19 07:36
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-04-2018
2018-04-17 07:14
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-04-2018
2018-04-17 07:14
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-04-2018
2018-04-17 07:13
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-04-2018
2018-04-17 07:13
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-04-2018
2018-04-13 07:07
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-04-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-04-2018
2018-04-12 07:09
-6
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-12-2017
2017-12-07 07:20
-132
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 05-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 05-12-2017
2017-12-06 15:05
-133
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập