Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, September 26, 2017
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24-09-2017
2017-09-25 07:57
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23-09-2017
2017-09-25 07:57
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21-09-2017
2017-09-22 07:56
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20-09-2017
2017-09-21 08:13
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19-09-2017
2017-09-20 07:27
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-09-2017
2017-09-18 09:46
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-09-2017
2017-09-18 09:46
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-09-2017
2017-09-11 09:46
-12
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-09-2017
2017-09-11 09:46
-12
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-09-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-09-2017
2017-09-11 09:46
-12
12345678910...
 

 
 

 

 

 
 

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập