Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Wednesday, December 19, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16-12-2018
2018-12-17 08:33
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15-12-2018
2018-12-17 08:33
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 14-12-2018
2018-12-17 08:33
1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 13-12-2018
2018-12-14 08:21
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 12-12-2018
2018-12-13 07:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 11-12-2018
2018-12-12 07:26
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 10-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 010-12-2018
2018-12-11 14:26
-5
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 09-12-2018
2018-12-10 07:39
-6
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 08-12-2018
2018-12-10 07:39
-6
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-12-2018
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 07-12-2018
2018-12-10 07:38
-6
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập