Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, February 23, 2018
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 06-12-2017
2017-12-07 07:20
-75
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 05-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 05-12-2017
2017-12-06 15:05
-76
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 03-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 03-12-2017
2017-12-04 07:37
-78
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 02-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 02-12-2017
2017-12-04 07:37
-78
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 01-12-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 01-12-2017
2017-12-04 07:36
-78
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 30-11-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 30-11-2017
2017-12-01 15:59
-81
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 28-11-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 28-11-2017
2017-11-29 15:02
-83
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27-11-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 27-11-2017
2017-11-28 07:34
-84
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26-11-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 26-11-2017
2017-11-27 07:22
-85
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25-11-2017
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25-11-2017
2017-11-27 07:22
-85
12345678910...

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập