Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Monday, April 6, 2020
 
EVNNPC khảo sát công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh, Điện lực Văn Lâm - PC Hưng Yên
 
2020-02-12 13:41:30

 

EVNNPC kiểm tra công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh.

Ngày 11/2/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại các tại Điện lực Thuận Thành - Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) và Điện lực Văn Lâm - Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) nhằm đánh giá hiện trạng công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại cấp Điện lực, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động. Tham dự buổi kiểm tra, có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC và đại diện Lãnh đạo các ban chuyên môn.


 

Ông Nguyễn Duy Kiên - Giám đốc Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động.

Điện lực Thuận Thành là đơn vị hạch toán trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo, tổng số CBCNV của Điện lực Thuận Thành là 87 người/định biên 110 người (nam có 66 người, nữ có 21 người). Trong đó, trình độ Đại học, Cao đẳng là 46 người chiếm 52,87% và Công nhân là 41 chiếm 47,13%. Cơ cấu độ tuổi của CBCNV như sau: Dưới 30 tuổi là 15 người chiếm 17.24%; Từ 30 đến 40 tuổi là 43 người chiếm 49,43%; Từ 41 đến 50 tuổi là 20 người chiếm 22,99%; Trên 50 tuổi là 09 người chiếm 10,34%. Cơ cấu tổ chức của Điện lực Thuận Thành hiện nay gồm Ban Giám đốc; Các phòng, tổ, đội trực thuộc và 01 Kỹ thuật viên an toàn. Ban Giám đốc gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Các phòng gồm có 03 phòng: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật với tổng số 09 người (01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 07 nhân viên); Phòng Kinh doanh với tổng số 09 người (01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 01 Tổ trưởng Tổ Giao dịch, 06 Nhân viên); Phòng Tài chính kế toán với tổng số 03 người (01 Trưởng phòng, 02 Nhân viên). Các tổ gồm có 04 tổ: Tổ Ghi chỉ số với tổng số 08 người; Tổ KTGSMBĐ với tổng số 04 người; Tổ thu tiền điện với tổng số 09 người; Tổ Vận hành với tổng số 06 người. Các đội sản xuất gồm có 02 đội: Đội sản xuất 1 với tổng số 18 người và Đội sản xuất 2 với tổng số 17 người. Điện lực Thuận Thành đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý như: Áp dụng định mức định biên lao động mới trong quá trình sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động đảm bảo cho CNVC lao động ở các đơn vị có thu nhập ổn định yên tâm công tác; Tăng cường phân cấp và công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ; Đổi mới công tác kế hoạch của Điện lực, tập trung vào tính liên kết giữa các bộ phận và vai trò chủ động của các đơn vị…  Đồng thời, Điện lực Thuận Thành đã đề nghị Công ty Điện lực Bắc Ninh bổ sung lao động để giảm áp lực về bố trí và sử dụng lao động, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ SXKD.


 

Ông Phạm Xuân Trường – Giám đốc Điện lực Văn Lâm - PC Hưng Yên báo cáo tình hình công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động.

Buổi chiều cùng ngày 11/02/2020, Đoàn công tác tiếp tục làm việc thực tế tại Điện lực Văn Lâm trực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên. Điện lực Văn Lâm là đơn vị hạch toán trực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo, tổng số CBCNV của Điện lực Văn Lâm là 52 người/định biên 64 người được tổ chức theo mô hình chung của Công ty Điện lực Hưng Yên bao gồm: Ban Lãnh đạo; Phòng Tổng hợp (bao gồm cả chức năng Tài chính kế toán); Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật; Phòng Kinh doanh; Đội SXKD tổng hợp; Tổ Kiểm tra, giám sát mua bán điện và Tổ trực vận hành trực thuộc Ban giám đốc. Ban Giám đốc với tổng số 04 người gồm: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Phòng Tổng hợp với tổng số 04 người gồm: 01 Trưởng phòng; 01 Nhân viên kế toán; 01 Thủ quỹ kiêm và văn thư và 01 Lái xe. Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật với tổng số 06 người gồm: 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng; 02 Cán bộ kỹ thuật; 01 Cán bộ an toàn chuyên trách và 01 Nhân viên vật tư. Phòng Kinh doanh với tổng số 12 người gồm: 01 Trưởng phòng; 01 Phó phòng; 01 Tổ trưởng Tổ Giao dịch; 01 Tổ trưởng Tổ Treo tháo và 08 Nhân viên. Đội SXKD tổng hợp được chia làm 2 đội: Đội SXKDTH số 1 gồm 08 người (01 Đội trưởng; 01 Đội phó và 06 Công nhân QLVH); Đội SXKDTH số 2 gồm 10 người (01 Đội trưởng; 01 Đội phó; 08 Công nhân QLVH). Tổ Kiểm tra, giám sát mua bán điện gồm 04 người (01 Tổ trưởng; 03 Công nhân kiểm tra). Tổ trực vận hành gồm 04 người, đảm bảo trực 24/24 giờ và bố trí đi trực theo ca. Theo đánh giá chung của đơn vị, cơ cấu tổ chức theo mô hình trên hiện tại của các Điện lực là hợp lý vì nó nâng cao được vị trí, vai trò của đơn vị trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức này có sự phân định rõ ràng về chức năng của từng đơn vị trực thuộc, từng bộ phận trong Điện lực. Tuy nhiên, do số lượng nhân lực còn thiếu nên một số bộ phận có cá nhân vẫn phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Ngoài các chỉ tiêu về công tác kỹ thuật, vận hành, kinh doanh thì những năm gần đây còn có thêm nhiều các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng (phát triển khách hàng zalo, khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt…) do đó các Đội SXKDTH phải phân tán lực lượng để thực hiện nên không dành hết thời gian cho công tác QLKT-VH. Lực lượng lao động trực tiếp tại hiện trường mỏng, địa bàn quản lý rộng, công việc tăng dẫn đến công tác quản lý khoán quản của các cá nhân chưa được chủ động và hiệu quả chưa cao. 

Sau khi nghe báo cáo của Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh và Điện lực Văn Lâm - PC Hưng Yên, ý kiến của ban Tổ chức và Nhân sự, ban Kinh doanh, ban Tổng hợp, ban Kỹ thuật, ban An toàn, ban Kiểm tra giám sá; Ý kiến chỉ đạo của ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV Tổng công ty đánh giá về tình hình công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng giám đốc đã ghi nhận và đánh giá cao hai đơn vị trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD và chủ động thực hiện chủ trương của Tổng công ty trong công tác sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức và bố trí sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động. Đặc biệt, ông Thiện đã đánh giá cao các nội dung trong bản báo cáo của Điện lực Văn Lâm. Tuy nhiên, đối với Điện lực Thuận Thành, công tác quản lý vận hành còn xảy ra nhiều sự cố.  Đơn vị cần phải ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý và kiểm soát sự cố tốt hơn, đồng thời giảm được số nhân lực quản lý để tăng số nhân lực lao động trực tiếp. Ông Thiện đề nghị Điện lực Thuận Thành cần chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tập trung có các giải pháp để giảm tổn thất điện năng. Đại diện Đoàn kiểm tra, ông Thiện ghi nhận những kết quả đã đạt được, cũng như những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của hai đơn vị và báo cáo với Hội đồng thành viên để giao các ban chuyên môn nghiên cứu xây dụng mô hình tổ chức thống nhất, phù hợp và hiệu quả nhất cho các Điện lực cùng triển khai nhân rộng.


 

Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thay mặt tập thể cán bộ và nhân viên, đại diện Lãnh đạo hai đơn vị Điện lực đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020. Hai đơn vị Điện lực đã đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập chung triển khai thực hiện tốt ý kiến đóng góp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty và giải pháp đã đề ra trong Báo cáo. 

Thu Hương - Ban TT.EVNNPC

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Ninh cách ly toàn bộ CBCNV Trung tâm điều khiển xa để tránh lây nhiễm dịch Covid-19 và đảm bảo vận hành lưới điện
Công ty Điện lực Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Công ty Điện lực Bắc Ninh chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Công ty Điện lực Bắc Ninh đưa vào vận hành các bộ dao phân đoạn (LBS điều khiển) trên lưới điện trung thế
Đóng điện các trạm biến áp hạ thế dự án đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện Lương Tài
Hiệu quả sử dụng mẫu hóa đơn điện tử mới trong thanh toán tiền điện
Đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 công suất (63.000kVA- 115/38,5/23kV) trạm biến áp 110kV Yên Phong 2 (E27.12).
PC Bắc Ninh: Khách hàng chủ động tham gia chương trình điều tiết phụ tải điện
ĐIỆN LỰC TỪ SƠN TRIỂN KHAI LƯU TRỮ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
PC Bắc Ninh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập