Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Monday, August 26, 2019
 
TCBC: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của EVNNPC
 
2019-01-16 15:09:48

I. KẾT QUẢ  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, cung ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. 
 
Sản lượng điện thương phẩm năm 2018 đạt 64,27 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09% tương ứng tăng 6,93 tỷ kWh, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,02%, tăng trưởng 13,43% tương ứng 4,95 tỷ kWh; thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 28,51%, tăng trưởng 8,19% tương ứng 1,4 tỷ kWh; các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hằng năm.
 
Tỷ lệ TTĐN năm 2018 Tổng công ty ước thực hiện đạt 5,11%, giảm 0,40% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,51%) và giảm 0,52% so với năm 2017. Có 26/27 Công ty Điện lực hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu, trong đó PC Vĩnh Phúc thực hiện giảm hơn kế hoạch giao 1,34%.
 
Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 1.634,32 đ/kWh, cao hơn 62,93 đ/kWh so với cùng kỳ 2017 và thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,68 đ/kWh. Nếu quy đổi về cùng đơn giá, giá bán điện năm 2018 tăng 4,9 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017.
 
2. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.
 
Năm 2018, toàn bộ hệ thống phòng giao dịch của Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 329.861  khách hàng. Trong đó khách hàng chuyên dùng là 2.138 khách hàng.
Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Tổng công ty đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa tại: Các phòng giao dịch Điện lực/Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng. Đã có 15/27 Công ty Điện lực cung cấp dịch vụ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện; 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành chính công, Điện lực đã cung cấp dịch vụ qua Cổng thông tin của tỉnh.
 
14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt kế hoạch. Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,01 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2017.
Tính đến 31/12/2018, có 46,65 % khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian, với 100.040 tỷ/144.988 tỷ doanh thu, như vậy doanh thu qua ngân hàng và tổ chức trung gian là 87%.
 
Năm 2018, các Công ty Điện lực đã nỗ lực triển khai phối hợp với các đơn vị để nâng cao tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng và tổ chức trung gian, so với kế hoạch giao các Công ty Điện lực đều thực hiện đạt.
 
Tổng công ty đã ký kết hợp đồng với VNPAY và một số đối tác có cổng thanh toán trực tuyến để thực hiện triển khai chương trình thanh toán cấp độ 4, thanh toán mọi lúc mọi nơi đáp ứng yêu cầu và tiến độ của Tập đoàn giao.
 
Trong năm, toàn Tổng công ty có 7,9 triệu khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn (đạt 79,4%); tăng 1,3 triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn so với năm 2017. Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến khách hàng trong năm là 197,96 triệu lượt. Hiện nay các Công ty Điện lực đang sử dụng nhiều hình thức truyền thông qua facebook, Zalo, email…. đến khách hàng để giảm chi phí nhắn tin.
 
Đến nay có gần 30.000 khách hàng tải ứng dụng App Mobile tự tra cứu các dịch vụ trực tuyến; gần 25.000 khách hàng đăng ký mua điện qua dịch vụ trực tuyến. 
Tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 1.761.933 yêu cầu của khách hàng, tăng 1,53 lần so với năm 2017.
Năm 2018 thực hiện các cuộc gọi khảo sát mức độ hài lòng đối với 51.067 khách hàng cho thấy số khách hàng hài lòng chiếm 89,13%; khách hàng chưa hài lòng chiếm 1,6%; khách hàng không có ý kiến chiếm 9,27%. 
 
3. Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo
 
Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn Tổng công ty quản lý số huyện có điện đạt 100%, số xã có điện đạt 100% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các thôn, bản biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo. Tháng 09/2018 đã cấp điện cho đảo Rều (đảo Khỉ) tỉnh Quảng Ninh, đảo cuối cùng có dân sinh sống được cấp điện. Trong năm 2018, Tổng công ty đã tiếp nhận: 17 xã, cụm với 18.892 hộ dân.
 
4. Công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện và an toàn lao động, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định: 
 
Trong năm 2018, tình hình cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Phụ tải tăng trưởng khá mạnh, sản lượng ngày max đạt 241,90 triệu kWh (ngày 06/7/2018), tăng 17,69% so với cùng kỳ 2017; công suất Pmax đạt 11.320,9 MW (ngày 06/7/2018) tăng 14,47% so với cùng kỳ 2017. 
 
Tổng công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo điện phục vụ cho các đợt tưới tiêu, các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ lớn, các kỳ thi... theo chỉ đạo của Tập đoàn. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với các tình huống quá tải cục bộ, sự cố, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, phối hợp với các đơn vị điều độ, truyền tải, thay đổi kết dây, đảm bảo lưới điện truyền tải và lưới điện 110kV vận hành an toàn. Đặc biệt, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị bị thiệt hại nặng nề của bão, lũ tập trung nguồn lực, có phương án tối ưu cấp điện cho các khách hàng (đặc biệt là tiêu úng), không để ảnh hưởng đến kết quả thu hoạch của bà con nông dân trong khu vực.
 
Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị quản lý lưới điện thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, năm 2018 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SADI 873,66 phút/ kế hoạch giao 924 phút (giảm 482,34 phút so với năm 2017), MAIFI 0,7 lần/kế hoạch giao 2,12 lần (giảm 0,19 lần so với năm 2017), SAIFI 6,61 lần/kế hoạch giao 12,29 lần (giảm 7,85 lần so với năm 2017).
 
Trong năm 2018, toàn Tổng công ty đã thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục các nguy cơ mất an toàn, hạn chế và không để xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan. Đặc biệt, năm 2018 ghi nhận sự nỗ lực trong công tác đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng của người lao động cũng như hiểu biết của toàn thể CBCNV và người dân về an toàn điện. Với những nỗ lực trong toàn hệ thống kỹ thuật - an toàn cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng của người lao động, năm 2018 không để xảy ra tai nạn lao động chết người.
5. Công tác ĐTXD đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, các dự án, công trình hoàn thành đi vào vận hành đạt hiệu quả cao 
 
Năm 2018, tình hình SXKD nói chung và công tác ĐTXD nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của EVN, lãnh đạo Tổng công ty và sự cố gắng chung của các đơn vị, công tác ĐTXD đã thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đầu tư của kế hoạch năm.
 
Tổng công ty đã nỗ lực thu xếp vốn cho các dự án trong điều kiện nguồn vốn vay tín dụng thương mại gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai các dự án năm 2018, đã tuân thủ theo đúng các quy định, các công trình trọng điểm đã sớm đưa vào vận hành kịp thời cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện và giảm được tổn thất điện năng, nâng cao sản lượng điện thương phẩm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty. Tính đến 31/12/2018 đã thực hiện riêng lưới 110kV đã khởi công 78 dự án, hoàn thành đóng điện 72 dự án.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019
 
1. Mục tiêu
Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.
 
2. Chủ đề năm
Năm 2019, Tổng công ty thực hiện Chủ đề năm của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện, đảm bảo cân đối tài chính, thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty trở thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực. 
 
3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu
Tổng công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD phấn đấu thực hiện năm 2019 như sau:
Điện thương phẩm: 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8%;
Tổn thất điện năng: 4,85% (chỉ tiêu phấn đấu);
Giá bán bình quân: 1.638 đ/kWh, đạt kế hoạch EVN giao;
NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 3,03 triệu kWh/lao động;
NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 442 khách hàng/lao động;
Chỉ tiêu suất sự cố: Sự cố thoáng qua ĐZ 110kV: 1,177 vụ/100km/năm; Sự cố kéo dài ĐZ 110kV: 0,828 vụ/100km/năm; Sự cố TBA 110kV: 0,188 vụ/trạm/năm;
Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI: 681 phút/KH/năm, SAIFI: 11,00 lần/KH/năm, MAIFI: 2,06 lần/KH/năm;
Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 6 ngày làm việc;
Tỷ lệ thu tiền điện: ≥ 99,7% tiền điện phát sinh;
Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018;
Đạt và vượt lợi nhuận SXKD điện được giao, đảm bảo các hệ số tài chính.
 
4. Các nhiệm vụ năm 2019
Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân. 
Chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện. Hoàn thành và đưa vào vận hành 76 dự án, khởi công 74 dự án lưới điện 110kV trong năm 2019. 
Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty.
Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động năm 2019.
Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.
Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở.
 
---------------------
Thông tin liên hệ:
 BAN QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG – EVNNPC
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 63278180 – Fax: 04. 39263742

 

 
Tin cùng thư mục :
Thường trực Chính phủ chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện trọng điểm
Công trình thủy điện Lai Châu được đưa vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia TP. Lai Châu
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động Tháng 7/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2019
TCBC EVN: Về ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Wipha đến tình hình cung cấp điện (Tin số 1, cập nhật đến 11h30 ngày 3/8/2019)
TCBC: EVN báo cáo Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai tình trạng nước về kém đối với các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên dẫn tới nguy cơ rủi ro thiên tai cấp độ 1
TCBCEVN: Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết
TCBC EVNNPC: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Điện lực miền Bắc
TCBC EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
TCBC EVN: Tìm hiểu những vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng lưới điện giải toả công suất cho các dự án điện mặt trời
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập