Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Saturday, April 21, 2018
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD QUÝ II NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
 
2017-07-13 07:04:22

 Quý II năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động văn hóa xã hội, vui chơi giải trí của nhân dân địa phương trong các ngày lễ như:  30/4, 01/5... Đặc biệt đã tăng cường ứng trực đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân trong tình hình thời tiết có diễn biến nắng nóng kéo dài.

Sản lượng điện thương phẩm quý II đạt 1.417,5 triệu kWh, tăng trưởng 20,92 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phần Công nghiệp - Xây dựng chiếm 82,12 %, tăng trưởng 22,59 % so với cùng kỳ; Quản lý tiêu dùng chiếm 14,12 % và tăng trưởng 11,56 % so với cùng kỳ; Nông lâm ngư nghiệp chiếm 0,72 %, tăng 11,61% so với cùng kỳ; Thương nghiệp dịch vụ chiếm 1,62%, tăng trưởng 38,25% so cùng kỳ; Các hoạt động khác chiếm 1,42%, tăng 14,88% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng quý II đạt 4,35%, giảm 1,46% so với cùng kỳ.

Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 16,29 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 19,030 triệu kWh (ngày 02/6/2017), Pmax là 906,1 MW (ngày 06/6/2017), Pmin là 350 MW (ngày 01/5/2017). Độ ổn định cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng của toàn Công ty có chuyển biến tích cực. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,68 ngày, giảm 1,32 ngày so với qui định (theo kế hoạch là < 7 ngày), phát triển mới khách hàng được 3.758 trường hợp. Các đơn vị trong Công ty đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Trong quý, Công ty đã gửi 2,1 triệu tin nhắn thông báo đến khách hàng, xử lý và giải quyết 21.279 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.  

Trong quý, Công ty đã triển khai khởi công thêm được 13 dự án xây dựng, cải tạo lưới điện. Nghiệm thu hoàn thành và đóng điện đối với 30 dự án khởi công trước đó, kịp thời đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả của công tác đầu tư. Đặc biệt, ngày 30/6/2017 Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công dự án Đường dây và TBA 110 kV Quế Võ 4, đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực, đồng thời chống qua tải hiệu quả cho TBA 110 kV Quế Võ.  

Quý III/2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục thực hiện các mục tiêu: Cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD điện được giao; phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ luật lao động...

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng. Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện theo phương châm cung cấp dịch vụ thu tiền điện mọi lúc, mọi nơi. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, TBA không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa điện nóng, bảo dưỡng lau rửa cách điện không cần cắt điện...  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chống quá tải lưới điện đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ đóng điện đưa vào vận hành.

 

 

 

 

 

---------------------
        Thông tin liên hệ:

 

 

PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ VÀ PHÁP CHẾ, PCBN

 

 

Địa chỉ: Số 308 đường Lạc Long Quân, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

 

      Điện thoại: 0222.3512.706

 

 
Tin cùng thư mục :
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động Quí I năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Quí II/2018
TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 01 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 02/2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
TCBC: EVNNPC hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017
TCBC EVN: Về việc Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3
TCBC EVN: Lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần III Vạn trái tim - Một tấm lòng
TCBC PCBN: Triển khai một cửa liên thông đối với các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập