Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, November 24, 2017
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD QUÝ II NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
 
2017-07-13 07:04:22

 Quý II năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động văn hóa xã hội, vui chơi giải trí của nhân dân địa phương trong các ngày lễ như:  30/4, 01/5... Đặc biệt đã tăng cường ứng trực đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân trong tình hình thời tiết có diễn biến nắng nóng kéo dài.

Sản lượng điện thương phẩm quý II đạt 1.417,5 triệu kWh, tăng trưởng 20,92 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phần Công nghiệp - Xây dựng chiếm 82,12 %, tăng trưởng 22,59 % so với cùng kỳ; Quản lý tiêu dùng chiếm 14,12 % và tăng trưởng 11,56 % so với cùng kỳ; Nông lâm ngư nghiệp chiếm 0,72 %, tăng 11,61% so với cùng kỳ; Thương nghiệp dịch vụ chiếm 1,62%, tăng trưởng 38,25% so cùng kỳ; Các hoạt động khác chiếm 1,42%, tăng 14,88% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng quý II đạt 4,35%, giảm 1,46% so với cùng kỳ.

Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 16,29 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 19,030 triệu kWh (ngày 02/6/2017), Pmax là 906,1 MW (ngày 06/6/2017), Pmin là 350 MW (ngày 01/5/2017). Độ ổn định cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng của toàn Công ty có chuyển biến tích cực. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,68 ngày, giảm 1,32 ngày so với qui định (theo kế hoạch là < 7 ngày), phát triển mới khách hàng được 3.758 trường hợp. Các đơn vị trong Công ty đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Trong quý, Công ty đã gửi 2,1 triệu tin nhắn thông báo đến khách hàng, xử lý và giải quyết 21.279 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện.  

Trong quý, Công ty đã triển khai khởi công thêm được 13 dự án xây dựng, cải tạo lưới điện. Nghiệm thu hoàn thành và đóng điện đối với 30 dự án khởi công trước đó, kịp thời đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả của công tác đầu tư. Đặc biệt, ngày 30/6/2017 Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công dự án Đường dây và TBA 110 kV Quế Võ 4, đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực, đồng thời chống qua tải hiệu quả cho TBA 110 kV Quế Võ.  

Quý III/2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục thực hiện các mục tiêu: Cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD điện được giao; phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ luật lao động...

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng. Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện theo phương châm cung cấp dịch vụ thu tiền điện mọi lúc, mọi nơi. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, TBA không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa điện nóng, bảo dưỡng lau rửa cách điện không cần cắt điện...  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chống quá tải lưới điện đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ đóng điện đưa vào vận hành.

 

 

 

 

 

---------------------
        Thông tin liên hệ:

 

 

PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ VÀ PHÁP CHẾ, PCBN

 

 

Địa chỉ: Số 308 đường Lạc Long Quân, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

 

      Điện thoại: 0222.3512.706

 

 
Tin cùng thư mục :
TCBC EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2017
Thông tin báo chí: Về việc cập nhật tình hình khôi phục cấp điện do ảnh hưởng của cơn bão số 12 – Damrey (tính đến 16h00 ngày 05/11/2017)
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2017
TCBC EVN: Tình hình hoạt động SXKD tháng 8/2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD QUÝ III NĂM 2017 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
TCBC EVN: Tổ máy thứ 2 dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát điện hòa lưới thành công
Thông tin báo chí số 5: Cập nhật tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 - Doksuri (Tính đến 7h00 ngày 18/9/2017)
TCBC EVN: Cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 Doksuri tính đến thời điểm 7h ngày 17/9/2017
TCBC: EVN cập nhật tình hình khắc phục sự cố lưới điện bão số 10 đến 6h00 ngày 16/9/2917
 

 
 

 

 

 
 

 

Ban biên tập : Trưởng ban Ks.Nguyễn Lương Kim - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBN (0962012006), Thư ký Ks.Nguyễn Công Quang (0963331974) - P.Tp Thanh tra bảo vệ và Pháp chế , Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ks.Đỗ Tiến Hùng - TP Điều độ; Ks.Trần Ngọc Quế - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  TienDien  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập