Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Friday, October 23, 2020
 
Biểu mẫu cấp điện
 
2015-07-17 15:38:29

1/ Danh mục hồ sơ cấp điện kèm theo quy trình:

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

BM 01-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

2

Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt

BM 02-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

3

Phiếu hẹn khảo sát cấp điện (đối với TBA công cộng)

BM 03-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

4

Phiếu hẹn khảo sát, thỏa thuận đấu nối (đối với TBA chuyên dùng)

BM 04-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

5

Phiếu hẹn thỏa thuận thiết kế

BM 05-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

6

Phiếu hẹn ký hợp đồng  và nghiệm thu kỹ thuật

BM 06-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

7

Phiếu thông báo KH đã ký HĐMBĐ (nội bộ)

BM 07-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

8

Kết quả khảo sát và phương án cấp điện sinh hoạt

BM 08-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

9

Kết quả khảo sát và phương án cấp điện ngoài sinh hoạt

BM 09-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

10

Bảng dự trù và quyết toán vật tư (dùng trong nội bộ)

BM 10-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

11

Biên bản treo tháo công tơ 1 pha 1 biểu giá

BM 11-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

12

Biên bản treo tháo công tơ 3 pha 1 biểu giá

BM 12-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

13

Biên bản treo tháo công tơ 3 pha 3 biểu giá

BM 13-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

       

2/ Danh mục hồ sơ cấp điện cho khách hàng có đầu tư đường dây và trạm biến áp chuyên dùng riêng (Mẫu ngành điện):

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

2.1. Tiếp nhận đề nghị, khảo sát và thỏa thuận đấu nối:

1

Giấy đề nghị mua điện/CV đề nghị mua điện

BM 02-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

2

Bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện

Khách hàng cung cấp

.DOC

3

Bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích mua điện

Khách hàng cung cấp

.DOC

4

Bảng kê các thiết bị

BM 02-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

5

Biểu đồ phụ tải

BM 03-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

6

Sơ đồ bố trí mặt bằng

Khách hàng cung cấp

.DOC

7

Phiếu hẹn khảo sát và thỏa thuận đấu nối

BM 04-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

8

Biên bản khảo sát thỏa thuận đấu nối

BM 05-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

9

Thỏa thuận đấu nối

BM 06-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

2.2. Thỏa thuận thiết kế:

1

CV đề nghị thỏa thuận thiết kế

Khách hàng cung cấp

.DOC

2

Phiếu hẹn thỏa thuận thiết kế

BM 05-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

3

Thỏa thuận thiết kế

BM 07-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

2.3. Ký HĐMBĐ, Nghiệm thu đóng điện:

1

Văn bản đề nghị nghiệm thu

Khách hàng cung cấp

.DOC

2

Phiếu hẹn ký hợp đồng và nghiệm thu kỹ thuật

BM 06-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

4

Thông báo nghiệm thu kỹ thuật (nội bộ)

BM 12-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

4

Biên bản nghiệm thu kỹ thuật (trước khi cắt điện đấu nối)

BM 08-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

5

Hợp đồng mua bán điện

Mẫu QTKD của NPC

.DOC

6

Phiếu chuyển yêu cầu nghiệm thu đóng điện (nội bộ)

BM 07-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

7

Thông báo nghiệm thu đóng điện

BM 09-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

8

Biên bản nghiệm thu đóng điện

BM 10-PCBN.P4/QĐ.02

.DOC

9

Biên bản treo tháo công tơ

BM 13-PCBN.P9/QĐ.03

.DOC

 3/ Danh mục hồ sơ cấp điện cho khách hàng có đầu tư đường dây và trạm biến áp chuyên dùng riêng (Yêu cầu khách hàng cung cấp):

TT

Tên biểu mẫu

Trích lục

Tải về

3.1. Tiếp nhận đề nghị, khảo sát và thỏa thuận đấu nối:

1

CV đề nghị mua điện

Khách hàng cung cấp

.DOC

2

Bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện

Khách hàng cung cấp

.DOC

3

Bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích mua điện

Khách hàng cung cấp

.DOC

4

Bảng kê các thiết bị

Khách hàng kê

.DOC

5

Biểu đồ phụ tải

Khách hàng lập

.DOC

6

Thông tin đăng ký đấu nối của khách hàng

Khách hàng cung cấp

.DOC

7

Sơ đồ bố trí mặt bằng tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500

Khách hàng cung cấp

.DOC

8

Bản đồ địa lý tỷ lệ 1:50000

Khách hàng cung cấp

.DOC

9

Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối

Khách hàng cung cấp

.DOC

3.2. Thỏa thuận thiết kế:

1

CV đề nghị thỏa thuận thiết kế

Khách hàng cung cấp

.DOC

2

Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn lập bao gồm: Thuyết minh, bảng kê và bản vẽ thi công.

Khách hàng cung cấp

.DOC

3.3. Ký HĐMBĐ, Nghiệm thu đóng điện:

1

Văn bản đề nghị nghiệm thu

Khách hàng cung cấp

.DOC

2

Hồ sơ nghiệm thu từng phần A-B.

Khách hàng cung cấp

.DOC

4

Tập bản vẽ hoàn công có dấu A-B.

Khách hàng cung cấp

.DOC

4

Tập biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị.

Khách hàng cung cấp

.DOC

5

Lý lịch và thông số kỹ thuật các thiết bị sau điểm đấu nối.

Khách hàng cung cấp

.DOC

6

Phương án thi công đảm bảo an toàn, danh sách độ công tác, cam kết an toàn.

Khách hàng cung cấp

.DOC

7

Danh sách nhân viên vận hành

Khách hàng cung cấp

.DOC

8

Chứng nhận đã kết nối Scada với hệ thống Scada của PCBN (nếu có).

Khách hàng cung cấp

.DOC

9

Hồ sơ cài đặt trị số bảo vệ (nếu có).

Khách hàng cung cấp

.DOC

10

Các hồ sơ cấp phép xây dựng (MB tuyến, vị trí ĐZ và TBA, hành lang lưới điện… nếu có)

Khách hàng cung cấp

.DOC

 

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập