Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Thursday, January 28, 2021
 
Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
 
2020-12-25 16:05:15

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Tải nội dung

25/2018/TT-BCT 12/9/2018 Thông tư sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương qui định về thực hiện giá bán điện.  Tải về .PDF
9764/BCT-ĐTĐL 18/12/2020 V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID - 19 đợt 2 Tải về .PDF

2256/QĐ-BCT

12/3/2015

Quy định về giá điện áp dụng từ 16/3/2015

Tải về .PDF

33/2014/TT-BCT

10/10/2014

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiết cận điện năng 

Tải về .PDF

8474/QĐ-BCT

23/9/2014

Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải về .PDF

25/2014/TT-BCT

6/8/2014

Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải về .PDF

97/TB-QLCT

02/07/2014

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tải về .PDF

15/2014/TT-BCT

28/05/2014

Quy định về mua, bán công suất phản kháng

Tải về .PDF

16/2014/TT-BCT

29/05/2014

Quy định về thực hiện giá bán điện

Tải về .PDF

22/2020/TT-BCT

09/09/2020

Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Thông tư 30/2013/TT-BCT, ngày 14/11/2013)

Tải về .PDF

23/2020/TT-BCT

09/09/2020

Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (thay thế Thông tư 25/2013/TT-BCT, ngày 29/10/2013)

Tải về .PDF

11/2011/TT-BCT

30/3/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện...

Tải về .PDF

32/2010/TT-BCT

30/7/2010

Quy định hệ thống điện phân phối

Tải về .PDF

15/2008/QĐ-BCT

01/7/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi...

Tải về .DOC

25/2007/QĐ-BKHCN

05/10/2007

Áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Tải về .DOC

12/2007/QĐ-BCN

 06/3/2007

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 Tải về .DOC

07/2006/QĐ-BCN

14/4/2006

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

Tải về .DOC

34/2006/QĐ-BCN

13/9/2006

Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Tải về .DOC

 

 

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập