Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Sunday, June 7, 2020
 
Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
 
2015-06-15 14:05:23

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Tải nội dung

2256/QĐ-BCT

12/3/2015

Quy định về giá điện áp dụng từ 16/3/2015

Tải về .PDF

33/2014/TT-BCT

10/10/2014

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiết cận điện năng 

Tải về .PDF

8474/QĐ-BCT

23/9/2014

Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải về .PDF

25/2014/TT-BCT

6/8/2014

Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Tải về .PDF

97/TB-QLCT

02/07/2014

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tải về .PDF

15/2014/TT-BCT

28/05/2014

Quy định về mua, bán công suất phản kháng

Tải về .PDF

16/2014/TT-BCT

29/05/2014

Quy định về thực hiện giá bán điện

Tải về .PDF

30/2013/TT-BCT

14/11/2013

Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Quyết định 39/2005/QĐ-BCN)

Tải về .PDF

25/2013/TT-BCT

29/10/2013

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động Điện lực (thay thế Quyết định 32/2006/QĐ-BCN)

Tải về .PDF

11/2011/TT-BCT

30/3/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện...

Tải về .PDF

32/2010/TT-BCT

30/7/2010

Quy định hệ thống điện phân phối

Tải về .PDF

15/2008/QĐ-BCT

01/7/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi...

Tải về .DOC

25/2007/QĐ-BKHCN

05/10/2007

Áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Tải về .DOC

12/2007/QĐ-BCN

 06/3/2007

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 Tải về .DOC

07/2006/QĐ-BCN

14/4/2006

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

Tải về .DOC

34/2006/QĐ-BCN

13/9/2006

Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Tải về .DOC

 

 

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập