Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Tuesday, March 26, 2019
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.03.2019
2019-03-26 07:23
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.03.2019
2019-03-25 08:18
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.03.2019
2019-03-25 08:18
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 22.03.2019
2019-03-25 08:17
2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.03.2019
2019-03-22 07:22
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.03.2019
2019-03-21 07:29
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.03.2019
2019-03-21 07:28
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.03.2019
2019-03-19 07:16
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.03.2019
2019-03-19 07:16
-4
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.03.2019
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.03.2019
2019-03-19 07:16
-4
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3992 000 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập