Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Sunday, January 26, 2020
Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 25.01.2020
2020-01-26 08:29
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 24.01.2020
2020-01-26 08:28
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 23.01.2020
2020-01-26 08:28
3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 21.01.2020
2020-01-22 07:47
-1
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 20.01.2020
2020-01-21 07:29
-2
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 19.01.2020
2020-01-20 14:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 18.01.2020
2020-01-20 14:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 17.01.2020
2020-01-20 14:26
-3
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 16.01.2020
2020-01-17 07:34
-6
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.01.2020
Kết quả điều hành và cung ứng điện ngày 15.01.2020
2020-01-16 07:39
-7
12345678910...
 QuangCao-02
Minimize

 
 
 
       

 

 
 
 
       

 

 Ban biên tập
Minimize
Ban biên tập : Trưởng ban Ths.Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc PCBN (0946204205), Thư ký Ks.Nguyễn Tuấn Mười (0963200572) - TP AT, Các thành viên : Ks.Nguyễn Ngọc Sơn - TP Công nghệ thông tin; Ths.Lại Việt Anh - GĐ TTĐKX; Ks.Nguyễn Tiến Tấn - TP Kinh doanh điện năng.
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập